Creative Business Design & Transformation: การออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์ คิด เริ่ม ทำ ธุรกิจ อย่างมียุทธศาสตร์และอย่างสร้างสรรค์ Cover Image
26

May

Creative Business Design & Transformation: การออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์ คิด เริ่ม ทำ ธุรกิจ อย่างมียุทธศาสตร์และอย่างสร้างสรรค์

 • days
 • Hours
 • Minutes
 • Seconds
Custom Thumbnail 

ลากรูปภาพลงมาที่นี่ หรือ เรียกดูเพื่ออัปโหลด

เพิ่มคำตอบ
สร้างอัลบั้ม
 • กำลังรู้สึก
 • กำลังเดินทางไป
 • กำลังรับชม
 • กำลังเล่น
 • กำลังฟัง
 • มีความสุข
 • เป็นที่รัก
 • เศร้า
 • เศร้าหนักมาก
 • โมโห
 • สับสน
 • แซบ
 • อกหัก
 • ด้านชา
 • เท่
 • ขำขัน
 • อ่อนล้า
 • น่ารัก
 • ได้รับพร
 • แปลกใจ
 • ง่วง
 • สวย
 • เบื่อ
0%
Creative Business Design & Transformation: การออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์ คิด เริ่ม ทำ ธุรกิจ อย่างมียุทธศาสตร์และอย่างสร้างสรรค์ ยังไม่มีโพสต์
วันเริ่มต้น 05-26-20 - 13:30
วันสิ้นสุด 07-09-20 - 17:30
 • คำอธิบาย

  *** เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแล้วไปต่อไม่ได้ หรือ ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจมาก่อน และต้องการเปลี่ยน/เพิ่ม /เริ่มธุรกิจใหม่ หรือ ผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจ (มีความคิดแต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์) ***

  โลกธุรกิจได้รับผลกระทบพร้อมๆ กัน จาก Technology Disruption และ โควิด-19

  ... เราเห็นและมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้หรือไม่ และ เราจะเริ่มต้นอย่างไร ...

  สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค "Thailand 4.0 และ โลกธุรกิจหลังโควิด-19" ด้วยกิจรรม Creative Business Design & Transformation: การออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์ คิด เริ่ม ทำ ธุรกิจ อย่างมียุทธศาสตร์และอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรม 5 วัน ที่จะเป็นทางเดินให้คุณคิดค้นนวัตกรรม สร้างรูปแบบธุรกิจ และรูปแบบรายได้ที่สอดรับกับโลกแห่งอนาคต เพื่อนำพา “ธุรกิจและแบรนด์ของคุณ” ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

  กิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วน
  1. กิจกรรมที่1 บรรยาย Open House วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (สามารถดู LIVE ย้อนหลัง คลิกที่นี่ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาและแนวคิด สำหรับการสมัครกิจกรรมที่ 2 ที่เน้น ออกแบบธุรกิจ ในยุคเปลี่ยนผ่าน)
  2. กิจกรรมที่2 Workshop และ ให้คำปรึกษา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) หรือ ผ่านระบบ Online (กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง) ใน 5 หัวข้อต่อเนื่องกัน (ระหว่างเวลา 13:30-17:30 น.) ดังนี้

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563_ฺBrand Transformation & Revenue 4.0 Check Up
  วันที่ 18 มิถุนายน 2563_Business Prototype & How to Test
  วันที่ 25 มิถุนายน 2563_Define Future Vision & Create Brand & Business Strategy
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563_Brand & Business Transformation Strategy
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2563_Brand & Business Transformation Presentation Class

  ขั้นตอนการสมัคร
  1.) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  2.) ส่งเอกสารใบสมัครที่ BusinessDesignTransform@cea.or.th โดยใช้หัวข้ออีเมล์ว่า “Biz Design ปี 2563”
  3.) รับสมัคร พิจารณา และ คัดเลือก ผู้ประกอบการเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

  รอบที่ 1 คัดเลือกจากใบสมัคร วันที่ 9-25 พฤษภาคม 2563 เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกรอบที่ 2 แบรนด์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ทางเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล และโทรแจ้งในภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
  รอบที่ 2 ผู้ประกอบการที่ได้รับการติดต่อกลับ ทำการอัดคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 10 นาที เพื่อเล่าถึงธุรกิจของตนเอง และเหตุผลในการสมัครเรียนครั้งนี้ ส่งกลับมาให้ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (อาจมีการขอโทรสัมภาษณ์ หรือ Video Conference เพิ่มเติม)

  4.) ประกาศผลและชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 (ค่าเข้าร่วมกิจกรรมและการให้คำปรึกษาระหว่างการอบรม 5 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาทต่อท่าน)
  5.) เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามวันเวลาที่กำหนด

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์: waritthi.t@cea.or.th โทร. 08-1561-7449

  หมายเหตุ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติฯ 5 ครั้ง จะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการติดต่อกลับและแจ้งให้ทราบว่าผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2) ตลอดจนได้ชำระเงินค่าอบรม 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว (โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงิน)