ที่มาของคำว่า เริ่มทำสิ่งเล็กๆ ใช้ได้เสมอ ชอบแนวคิดในการช่วยเหลือร้านค้าท้องถิ่นไม่ให้ล่มหายตายจากไปในยุคนี้ Locall

image


https://adaybulletin.com/know-....agenda-locall-chiang